Aktywność twórcza uczniów w poglądach nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – komunikat z badań

dc.contributor.authorKubik, Alicja
dc.date.accessioned2020-06-15T09:07:25Z
dc.date.available2020-06-15T09:07:25Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractW czasach współczesnych kreatywność i twórczość mają coraz większe znaczenie. Człowiek z natury wykazuje tendencję do kreowania siebie, swojej egzystencji i otaczającego świata, tworząc dzieła nowe i wartościowe. Twórczość dotyczy procesów poznawczych, emocji, motywacji i osobowości. O aktywności twórczej uczniów w dużym stopniu decyduje nauczyciel, organizując i inspirując ich działania. Ważnym zadaniem pedagogów jest utwierdzenie dzieci w przekonaniu, że samorealizacja i twórczość są w życiu bardzo ważne. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie poglądów nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na temat sposobów rozwijania aktywności twórczej uczniów w młodszym wieku szkolnym.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractIn modern times, creativity and creativity are increasingly important. Man by nature tends to create himself, his existence and the surrounding world, creating new and valuable works. Creativity concerns cognitive processes, emotions, motivation and personality. Teachers decide about the creative activity of students, organizing and inspiring their activities. An important task of educators is to confirm children in the belief that self-realization and creativity are very important in life. The purpose of this publication is to present the views of early school education teachers on how to develop the creative activity of younger schoolchildren.pl_PL.UTF-8
dc.identifier.citationKultura-Przemiany-Edukacja T. 7 (2019), s. 125–136pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi10.15584/kpe.2019.7.8
dc.identifier.eissn2544-1205
dc.identifier.isbn978-83-7996-775-9
dc.identifier.issn2300-9888
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5544
dc.language.isopolpl_PL.UTF-8
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegopl_PL.UTF-8
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectaktywność twórczapl_PL.UTF-8
dc.subjectedukacja wczesnoszkolnapl_PL.UTF-8
dc.subjectmetody twórcze w nauczaniu-uczeniu siępl_PL.UTF-8
dc.subjectcreative activitypl_PL.UTF-8
dc.subjectearly school educationpl_PL.UTF-8
dc.subjectcreative methods in teaching and learningpl_PL.UTF-8
dc.titleAktywność twórcza uczniów w poglądach nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – komunikat z badańpl_PL.UTF-8
dc.title.alternativeCreative activity of students in the views of early school education teachers – research messagepl_PL.UTF-8
dc.typearticlepl_PL.UTF-8
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
8 kubik-aktywność.pdf
Rozmiar:
618.78 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.22 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: