The International Potential of the Polish Nineteenth-Century Novel – a Review of Grażyna Borkowska and Lidia Wiśniewska’s (eds.) “Another Canon: The Polish Nineteenth-Century Novel in World Context”

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Rokosz, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article is a review of “Another Canon: The Polish Nineteenth-Century Novel in World Context”, edited by Grażyna Borkowska and Lidia Wiśniewska, published in 2020 by Lit Verlag, Switzerland within the “Polonistik im Kontext” series. The first part of the monograph includes articles that provide a reinterpretation of selected novels (including Krasicki’s “The Adventures of Mr. Nickolas Wisdom”, Orzeszkowa’s “On the Niemen”, and Sienkiewicz’s “Without Dogma”) in relation to the main currents of world literature. The second part focuses on the reception of selected nineteenth-century Polish novels in Belarus, Bulgaria, Georgia, Russia, France, Spain, the United States, and Great Britain. The publication is aimed at raising the interest of non-Polish recipients in the nineteenth-century novels during a period when twentieth and contemporary Polish literature has already gained relative popularity abroad.
Artykuł jest recenzją monografii wieloautorskiej wydanej w 2020 r. przez szwajcarskie wydawnictwo LIT w ramach serii „Polonistik im Kontext”, poświęconej recepcji polskiej powieści dziewiętnastowiecznej za granicą. Autorami artykułów są poloniści związani z zagranicznymi ośrodkami akademickim. Pierwsza część zawiera współczesne analizy wybranych powieści (m.in. „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” Ignacego Krasickiego, „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej i „Bez dogmatu” Henryka Sienkiewicza) prowadzone w kontekście współistniejących nurtów literatury światowej. Artykuły zawarte w części drugiej dotyczą recepcji wybranych powieści w takich krajach, jak Białoruś, Bułgaria, Gruzja, Rosja, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Celem monografii jest zainteresowanie obcojęzycznych literaturoznawców polską powieścią dziewiętnastowieczną, w czasach, gdy dwudziestowieczna i współczesna literatura polska zyskała już za granicą znaczącą popularność.
Opis
Słowa kluczowe
nineteenth-century Polish novel , reception , Polish literature in translation , Henryk Sienkiewicz , Eliza Orzeszkowa , polska powieść dziewiętnastowieczna , recepcja , literatura polska w tłumaczeniu
Cytowanie
Tematy i Konteksty 11(16) 2021, s. 642–648