Żydzi w kulturze muzycznej Galicji. Tom 1

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Nidecka, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Publikacja zogniskowana jest na działalności społeczności żydowskiej w zakresie współtworzenia i rozwijania kultury muzycznych Galicji, która w widoczny sposób odcisnęła piętno na historycznej mapie tej części ziem polskich. Ma ona wymiar wieloaspektowy i obejmuje szerokie spektrum życia artystycznego, nierzadko wchodząc w interakcje z działalnością naukową, pedagogiczną i instytucjonalną. Z uwagi na jej bogactwo i wielowątkowość, dokumentacja działalności Żydów na rzecz kultury muzycznej Galicji jest fascynująca i przynosi wiele nieznanych faktów, życiorysów, karier artystycznych, ukazuje determinanty tożsamości żydowskiej i ich różne przejawy, daleko wykraczając poza ramy czasowe i terytorialne Galicji.
Opis
Słowa kluczowe
Żydzi , Galicja , kultura muzyczna , działalność artystyczna
Cytowanie