Kształcenie ogólne i ogólnotechniczne w systemie szkolnym społeczności niemieckojęzycznej Tyrolu Południowego / Alto Adige (Italia)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Kraszewski, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor artykułu przedstawia zarys systemu szkolnego w Tyrolu Południowym. W pierwszej jego części dokonuje krótkiej charakterystyki ośmioletniego stopnia niższego. W drugiej części przybliża czytelnikowi główne założenia przedmiotu szkolnego: technika.
The author of the article outlines the education system In the South Tyrol. First, he sketches the characteristics of lower secondary school that lasts 8 year. Then, he explains to the reader the main features of the school subject named „Technics”.
Opis
Słowa kluczowe
system szkolny , kształcenie ogólne , edukacja ogólnotechniczna , e-learning , IT competences , effectiveness
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)/2016, s. 85–92