„Sorry za brak znakow…” Poprawność językowa wpisów na młodzieżowych forach internetowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Romanek, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań nad językiem komunikatów elektronicznych zamieszczanych przez młodzież na forach internetowych. Omówienie tych wyników zostało poprzedzone prezentacją najważniejszych cech języka tekstów zamieszczanych w internecie przez młodzież.
The article presents the results of research on the language of electronic messages posted by youth on Internet forums. Discussion of these results was preceded by a presentation of the most important features of the language of texts posted on the Internet by young people.
Opis
Słowa kluczowe
młodzież , forum internetowe , język komunikatów elektronicznych , youth , online forum , language of electronic messages
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(27)/2019, s. 157–163