Ludzie i miasto w prozie dwudziestolecia międzywojennego z perspektywy współczesnej lektury (na przykładzie utworów Tadeusza Rittnera, Mieczysława Smolarskiego i Brunona Jasieńskiego)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Wikarska, Emilia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article is an attempt to answer the question if are the pictures of the cities presented in the novels: “Palę Paryż” by Bruno Jasieński, “Miasto Światłości” by Mieczysław Smolarski and “Między nocą a brzaskiem” and “Duchy w mieście” by Tadeusz Rittner current. Selected issues from the sociology of the city have been used in this thesis. Relevant examples from the novels along with specific quotes are associated to particular aspects of the urbanization and determinants of the “urban lifestyle”. Attention is directed to the fragments which can be referred to present day to confront them with the latest phenomena and to show if are these novels in some way current or not.
Opis
Słowa kluczowe
city , prose , novel , interwar period , sociology of the city , current the prose of the interwar period , Bruno Jasieński , Mieczysław Smolarski , Tadeusz Rittner , miasto , proza , powieść , dwudziestolecie międzywojenne , socjologia miasta , aktualność prozy dwudziestolecia międzywojennego
Cytowanie
Tematy i Konteksty 8(13) 2018, s. 49–63