Edukacyjne zastosowania wirtualizacji aplikacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Lis, Robert
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rozwój technologii informacyjnych oraz komunikacji elektronicznej daje możliwości stosowania wielu form kształcenia. Instytucje edukacyjne dostosowują swoją ofertę do zmieniających się wymogów stawianych przez rynek pracy. Dzięki zastosowaniu wirtualizacji uelastycznia się środowisko informatyczne szkolnych pracowni oraz zwiększa się ekonomiczne uzasadnienie wydatków na sprzęt komputerowy.
Development of Information Technology and Electronic Communications provides scope for many form of Education. Educational institutions adjust their offer to do the changing requirements of the labor market. Using virtualization is changing IT environment for school and increasing economic justification for spending on computer equipment.
Opis
Słowa kluczowe
wirtualizacja , maszyna wirtualna , host , gość , hiperwizor , virtualization , virtual machine , guest , hypervisor
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 149–151