Kwestia polska w propagandzie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji banderowskiej i Ukraińskiej Powstańczej Armii w latach 1941-1945 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020-07-10
Autorzy
Kardyś, Damian
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Rozdział pierwszy ma charakter teoretyczny. Zdefiniowane zostało w nim pojęciepropagandy. Rozdział drugi stanowi wprowadzenie do tematu zasadniczego dysertacji. Rozdział trzeci dotyczy działalności propagandowej banderowców od roku 1941. Przytoczone zostały liczne przykłady antypolskiej i antyżydowskiej propagandy OUN-B. W kolejnym rozdziale omówiono funkcjonowanie i działalność OUN-B w warunkach głębokiej konspiracji od września 1941 r. do grudnia 1942 r. Kwestia polska była wówczas szeroko poruszana przez banderowców głównie w propagandzie wewnętrznej. Rozdział piąty dotyczy kwestii polskiej w propagandzie OUN-B i UPA w okresie antypolskiej akcji na Wołyniu (1943-1944). Banderowskie periodyki informacyjne wskazują na to, że wydarzenia na arenie międzynarodowej, które doprowadziły do upadku autorytetu rządu polskiego na emigracji, mogły mieć wpływ na intensyfikację działalności eksterminacyjnej UPA na Wołyniu. Ponadto stałym elementem propagandy OUN-B i UPA, który towarzyszył napadom na Polaków,byłozarzucanie im współpracy z Niemcami iSowietami. W szóstym rozdziale ukazano późniejszą działalność OUN-B i UPA na terenie Galicji Wschodniej (1943-1945), w tym akcje ulotkowe UPA po pierwszych zastraszających napadach na polskie wsie, a także poddano analizie najważniejsze artykuły czy broszury propagandowe.
The first chapter is theoretical. The term of propaganda is defined in it. Examples of the use of propaganda over the centuries are also given. The second chapter is an introduction to the main topic of dissertation. The third chapter describes the propaganda activities of the Banderites since 1941. When in the summer of 1941 the German-Soviet conflict broke out, the Banderites spread anti-Polish and anti-Jewish propaganda. The fourth chapter describes the propaganda activity of the OUN-B in the conditions of deep conspiracy in the period September 1941 - December 1942. The Polish issue was widely discussed in the internal propaganda of the OUN-B. The fifth chapter considers anti-Polish propaganda of the OUN-B and UPA during the extermination of Poles in Volhynia (1943-1944). Printed propaganda indicates that events on the international arena related to the Polish issue may have had an impact on the intensification of depolonization of Volhynia by the UPA. A constant element of OUN-B and UPA propaganda was accusing Poles of cooperating with Germany and the Soviets. The last, sixth chapter describes the propaganda activities of the OUN-B and UPA during the massacre in Eastern Galicia (1943-1945), including the most important articles, propaganda brochures and UPA leaflets spread after the initial attacks.
Opis
Promotor: dr hab. Jan Pisuliński, prof. UR - 404 s.
Słowa kluczowe
propaganda , OUN , UPA , banderowcy , Polska , Banderites , Poland
Cytowanie