PU100/ Centrum światów jest tutaj - międzynarodowy projekt interdyscyplinarny ,2020 , Interdyscyplinarny projekt w przestrzeni miejskiej Przemyśla

Abstrakt
Centrum światów jest tutaj - międzynarodowy projekt interdyscyplinarny w przestrzeni miejskiej Przemyśla. W wystawie wzięło udział wielu artystów posiadających duży dorobek artystyczny w kraju i za granicą. Klasyczka performansu Ewa Zarzycka, Magdalena Franczak, Ludomir Franczak oraz artystka z Berlina Azar Pajuhandeh.
Opis
Słowa kluczowe
wystawa zbiorowa , film , video , PU100 , Centrum światów jest tutaj - międzynarodowy projekt interdyscyplinarny
Cytowanie