Postawy i emocje wobec jąkania – praca z dziećmi oraz rodzicami. Modyfikacja modelu góry lodowej Sheehana

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Kowalczyk, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wieloczynnikowa koncepcja jąkania zakłada indywidualną kombinację uzupełniających się czynników, które mogą stanowić przyczynę wystąpienia tego zaburzenia mowy u jednostki. Są to czynniki fizjologiczne, lingwistyczne, psychologiczne oraz środowiskowe. W niniejszym artykule autor dokonuje modyfikacji modelu góry lodowej Sheehana, by opisać istotę jąkania w procesie diagnostyczno-terapeutycznym.
The multifactorial dynamic pathways theory of stuttering implies an individual combination of complementary factors that may be the cause of this speech disorder. These are: physiological, linguistic, psychological and environmental factors. In this article, the author modifies the Sheehan iceberg model to describe the essence of stuttering in diagnostic and therapeutic process.
Opis
Słowa kluczowe
jąkanie , postawa , emocje , model góry lodowej , stutter , attitude , emotions , iceberg model
Cytowanie
red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 5. W obliczu emocji, s. 61–71