Kompetencje, obowiązki i zakres odpowiedzialności dyrektora przedszkola

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Pietrzycka, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule skupiono się na szczegółowej analizie kompetencji, obowiązków i zakresie odpowiedzialności dyrektora przedszkola. Dokonano przeglądu nowych zadań, które rozszerzyły dotychczasowy zakres pracy dyrektora na tle zmieniającego się prawa oświatowego. Szczególną uwagę zwrócono na te czynności dyrektora, które wynikają z pełnionego nadzoru pedagogicznego, organizacji i tworzenia warunków kształcenia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz przygotowaniu nowych miejsc dla dzieci w przedszkolach.
This article provides an analysis of required competences, responsibilities and liability of a kindergarten headmistress, together with an expansion of those aspects initiated by changes in educational law. Special attention has been given to those of headmistress’ activities that derive from pedagogical supervision, organizing education of children with special needs and preparing new classrooms for children in a kindergarten.
Opis
Słowa kluczowe
dyrektor przedszkola , prawo oświatowe , przedszkole , edukacja , dziecko , podstawa programowa , obowiązek , kompetencje , odpowiedzialność , headmistress of kindergarten , educational law , kindergarten , pre-school education , child , program basis , competences , responsibility , liability
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 176–181