Ewolucja katalogu kompetencji informacyjnych nauczycieli

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Czerski, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W niniejszym artykule dokonano próby usystematyzowania zagadnień związanych ze zdefiniowaniem oraz katalogiem kompetencji informatycznych nauczycieli. Porównane zostały również dokumenty odnoszące się do kształcenia nauczycieli, w celu oceny zachodzących na przestrzeni lat zmian w prawodawstwie oświatowym.
The present article attempts to systematize the issues involved in defining and directory competences of teachers. Compared are also documents relating to the training of teachers, in order to evaluate occurring over the years, changes in educational legislation.
Opis
Słowa kluczowe
standardy kształcenia nauczycieli , technologie informacyjno-komunikacyjne , standards of teacher training , information and communication technologies
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 180–186