Wspieranie elektromobilności – uwagi polemiczne w zakresie wybranych obowiązków jednostek samorządu terytorialnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Stapiński, Rajmund
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiot opracowania stanowi ocena skuteczności krajowego modelu wspierania elektromobilności, w szczególności w oparciu o obowiązki nakładane w tym obszarze na jednostki samorządu terytorialnego. Analiza aktów normatywnych, danych statystycznych oraz poglądów wyrażanych w piśmiennictwie umożliwiła sformułowanie wniosków w tym zakresie oraz przedstawienie propozycji zmian mających na celu podniesienie poziomu realizacji założeń wobec transformacji transportowej formułowanych na szczeblu unijnym i krajowym.
The aim of this study is to evaluate the efficiency of the domestic model for supporting electromobility, in particular on the basis of the obligations imposed on local government units in this area. The analysis of normative acts, statistical data and opinions expressed in the literature made it possible to formulate conclusions in this area and to propose changes aimed at increasing the level of implementation of assumptions towards transport transformation formulated at the EU and national levels.
Opis
Słowa kluczowe
elektromobilność , jednostki samorządu terytorialnego , strategie rozwoju , electromobility , local government units , development strategies
Cytowanie
Ius et Administratio nr 4 (53) 2023, s. 194-206