Конституционные нормативно-правовые гарантии обеспечения права граждан на публичные объединения в Украине: теория и практика

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Росихина, Виктория
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article deals with the constitutional guarantees of the right of citizens for public associations in Ukraine. In particular, the expediency of allocation of constitutional legal guarantees for the provision of specified rights of citizens, gives their definition and classification, analyses the contents and purpose of these guarantees.
Artykuł bada konstytucyjne gwarancje realizacji praw obywateli do stowarzyszeń publicznych na Ukrainie. W szczególności analizuje celowość wyodrębnienia normatywnych gwarancji konstytucyjnoprawnych realizacji wskazanych praw obywateli, ich definicję i klasyfikację, a także treść i cel tych gwarancji.
Opis
Słowa kluczowe
Konstytucja Ukrainy , the Constitution of Ukraine , prawo obywateli do stowarzyszeń publicznych , gwarancje konstytucyjnoprawne realizacji praw obywateli do wolności stowarzyszania się w partie polityczne i organizacje społeczne , the right of citizens to public associations , constitutional legal guarantees of the rights of citizens to freedom of association in political parties and public organizations
Cytowanie