Zastosowanie wirtualizacji w edukacji – wybrane przykłady

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Lis, Robert
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Jednym z wielu sposobów zagospodarowania mocy obliczeniowych serwerów jest wykorzystanie wirtualizacji. Dzięki niej na jednym serwerze można uruchomić kilkanaście systemów operacyjnych mogących zasilić całą pracownię komputerową w szkole. Celem artykułu jest ukazanie możliwości wykorzystania wirtualnych dysków w szkolnej pracowni, w wyniku których możliwa jest indywidualna praca każdego ucznia wraz z archiwizacją jego wyników.
One of the many ways of managing computing power of servers is to use virtualization. Thanks to it on a single server can run several operating systems capable of feeding the entire computer lab at school. This article aims to show the possibilities of using virtual disk in the school lab, as a result of which it is an individual work of each student, along with archiving its results.
Opis
Słowa kluczowe
PXE , wirtualizacja , edukacja , protokół komunikacyjny , PXE , virtualization , education , communication protocol
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s.225–230