Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej do finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Zawora, Jolanta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Fundusze z UE są dla jednostek samorządowych dodatkowym źródłem finansowania zadań, zwłaszcza inwestycyjnych. Udział środków unijnych w dochodach gmin jest miarą aktywności władz w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania. Udział środków unijnych w dochodach gmin w latach 2006–2009 nieznacznie wzrastał. Większość środków z UE gminy przeznaczyły na realizację projektów infrastrukturalnych.
Funds from the EU are for units of local government assistance in performing the tasks, particularly investments. The share of EU funds in the income of municipalities is a measure of activity of the authorities in obtaining external funding. The share of EU funds in the income of municipalities in the period 2006–2009 increased slightly. Most community has allocated EU acquired funds for project implementation.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 27 (2012), s. 136–147