MS Office, jako środowisko budowy aplikacji „ADA” do analizy i raportowania wyników badań kwestionariuszowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Hall, Ryszard
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł opisuje podstawowe funkcjonalności aplikacji ADA służącej do gromadzenia i analizy danych ankietowych. Zasadnicza praca twórcza włożona została w samo oprogramowanie napisane przez autora w języku VBA z wykorzystaniem środowiska MS Excel. Opisano, jakie struktury danych są gromadzone przez aplikację, interfejs uruchamiający poszczególne analizy, ich zakres oraz przykłady samych analiz.
The text describes the basic functionality of the application of ADA for the collection and analysis of survey data. The main creative work has been inserted in the software written by the author in VBA environment using MS Excel. Describes the structure of the data is collected by the application, the interface starts individual analysis, their scope and examples of the same analysis.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 73–96