Sposoby pozyskiwania i przyswajania materiałów edukacyjnych przez studentów kierunku mechanika i budowa maszyn

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Kosicka, Ewelina
Lis, Renata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących sposobów pozyskiwania wiedzy wymaganej na zajęciach dydaktycznych wśród studentów Politechniki Lubelskiej kierunku mechanika i budowa maszyn. Uzyskane wyniki pozwalają również na identyfikację rodzaju materiałów edukacyjnych, z jakich najczęściej korzystają studenci, jak i źródeł edukacyjnych zawierających błędy merytoryczne.
The article presents the results of research on ways of gaining knowledge required during classes, among Mechanical Engineering students at Lublin University of Technology. Obtained results will allow an identification of the type of educational resources most often used by students, as well as identification of the sources containing content-related mistakes.
Opis
Słowa kluczowe
pozyskiwanie wiedzy , materiały edukacyjne , acquisition of knowledge , educational materials
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)/2017, s. 101–105