Śledzenie punktu mocy maksymalnej w wiatrowych i solarnych autonomicznych systemach przekształcania energii

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Sobczyński, Dariusz
Bartman, Jacek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W kształceniu inżynierów na kierunku energetyka realizowanym na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej szczególną wagę przykłada się do znajomości odnawialnych nośników energii. W niniejszym artykule przeanalizowano różne techniki MPPT omawiane w ramach przedmiotu „niekonwencjonalne źródła energii”. Wykorzystanie OZE wymaga zastosowania przekształtników energoelektronicznych. Moc generowana przez moduły fotowoltaiczne czy też generatory wiatrowe jest zależna od tego, w jakim punkcie charakterystyki prądowo-napięciowej pracują. Za kontrolę optymalnych wartości napięcia i natężenia prądu, dla których moc generowana przez moduł PV jest najwyższa, odpowiada algorytm śledzenia punktu mocy maksymalnej (MPPT).
In education in the majoring of Energetics at the Faculty of Electrical and Computer Engineering of Rzeszow University of Technology, special attention is paid to the knowledge of renewable energy carriers. This article explores various MPPT techniques lectured in “Unconventional energy sources”. The use of renewable energy resources requires the use of energy converters. The power generated by photovoltaic modules or wind generators is dependent on the point at which the current-voltage characteristics work. For control of the optimum voltage and current values for which the power produced by the PV module is highest, the MPPT algorithm is the equivalent of the maximum power point tracking (MPPT) algorithm.
Opis
Słowa kluczowe
metody MPPT , energia wiatru , energia słoneczna , przekształtniki energoelektroniczne , MPPT methods , wind energy , solar energy , power electronics converters
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 66–72