Kształcenie studentów informatyki w zakresie badań użytkowników usług internetowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Stolińska, Anna
Miazga, Justyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Informatyka jest nauką interdyscyplinarną, którą charakteryzuje szeroki obszar zastosowań. W zależności od wybranej specjalizacji kształcenie studentów rozszerzane jest o zakres zagadnień właściwych dla innych nauk – np. biologii (bioinformatyka) czy też ekonomii (informatyka i ekonometria). W artykule przedstawiono związki informatyki z naukami społecznymi i wykazano, że kształcenie studentów informatyki wymaga korzystania z warsztatu metodologicznego właściwego dla tych nauk.
Computer science is an interdisciplinary science characterized by a wide range of applications. Depending on the chosen specialization, the education of students is extended by the scope of issues relevant to other sciences - eg biology (bioinformatics) or economics (informatics and econometrics). The article presents the connections between computer science and social sciences. It has been shown that the education of IT students requires using the methodological workshop appropriate for these sciences.
Opis
Słowa kluczowe
informatyka społeczna , badanie interakcji człowiek–komputer , metodologia badań , badanie użytkowników , social informatics , human-computer interaction study , research methodology , user research
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(25)/2018, s. 146–152