Oprávnenia osamelých zamestnancov súvisiacich s rodičovstvom v Slovenskej republike

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Žuľová, Jana
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Socio-cultural changes have eroded a two-parent family model and the notion of parenthood only after marriage. Living and working conditions of lone parents can make them vulnerable. Therefore, the European Union member states are responsible for ensuring reasonable conditions for lone parents and their children. Often lone parents are still socially and economically disadvantaged and they are confronting twice the difficulties of dual-parent families since they cannot share daily care responsibilities. It is very important for them to remain on the labour market. Slovak Labour Code defines a lone employee as an employee who lives alone and is a single, widowed or divorced man or a single, widowed or divorced woman. A lone employee shall also be understood as a lone man or woman for other substantive reasons. Slovak labour law protects lone employees in several situations. In this paper the Author tries to provide of reader with a comprehensive view of the problem. In order to facilitate work-life balance for lone parents (employees), the Author considers to involve fathers by join custody of a child after the parents’ divorce.
Przemiany społeczne i kulturowe spowodowały odejście od tradycyjnego modelu pełnej rodziny oraz pojęcia rodzicielstwa wyłącznie w małżeństwie. Warunki bytu i pracy rodziców samotnie wychowujących dzieci mogą pozbawić ich należytej ochrony. Zatem państwa członkowskie Unii Europejskiej są odpowiedzialne za zapewnienie godnych warunków samotnym rodzicom i ich dzieciom. Często sytuacja społeczna i ekonomiczna rodziców samotnie wychowujących dzieci jest wciąż niekorzystna, bowiem muszą oni sprostać dwukrotnie większej liczbie problemów niż te, z którymi mierzą się pełne rodziny, mogące dzielić się codziennymi obowiązkami. Rzeczą bardzo istotną dla nich pozostaje utrzymanie się na rynku pracy. Słowacki kodeks pracy definiuje pracownika samotnie wychowującego dziecko jako osobę zamieszkującą samotnie i będącą stanu wolnego, wdowcem/wdową lub rozwodnikiem. Za pracownika samotnie wychowującego dziecko uważa się także mężczyznę lub kobietę, którzy pozostają samotni z innych ważnych powodów. Słowackie prawo pracy chroni pracownika samotnie wychowującego dziecko w kilku sytuacjach. W niniejszym opracowaniu Autorka podejmuje próbę przedstawienia czytelnikowi wyczerpującego poglądu na tą problematykę. Aby zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem rodziców (pracowników) samotnie wychowujących dzieci, Autorka proponuje zaangażowanie ojców poprzez wspólną opiekę nad dzieckiem po rozwodzie rodziców.
Opis
Słowa kluczowe
lone employee , pracownik samotnie wychowujący dziecko , parenthood , work-life balance , join custody of a child , rodzicielstwo , równowaga pomiędzy pracą a życiem , wspólna opieka nad dzieckiem
Cytowanie