Aktywność fizyczna osób starszych w czasach pandemii Covid-19

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Grudniewicz, Natalia
Karaś, Karolina
Herbert, Jarosław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników zdrowia, który warunkuje opóźnianie oraz prawidłowy przebieg procesu starzenia się. Niestety osoby starsze często nie zdają sobie sprawy, jakie korzyści niesie ze sobą podejmowanie aktywności fizycznej i przechodzą na bierny tryb życia. Celem badań była analiza wpływu aktywności fizycznej na zdrowie i jakość życia osób starszych. Badania trwające miesiąc, od stycznia do lutego 2021 r., na grupie 104 osób w wieku 60+ zamieszkujących województwo podkarpackie wykazały, że aż 90% badanych wykazuje wystarczający poziom aktywności fizycznej zawierający się w przedziale 600–3000 MET – min/tydzień. Najbardziej popularną formą aktywności fizycznej wśród seniorów są spacery (62%) i jazda na rowerze (31%). Przeprowadzone badania potwierdziły, iż bezruch zwłaszcza w życiu osób starszych jest bardzo niebezpieczny i prowadzi do szybkiego procesu starzenia się oraz wielu zaburzeń funkcjonalnych, jak i psychicznych. Konieczne jest wprowadzanie programów aktywizujących seniorów oraz otwieranie nowych placówek przeznaczonych dla seniorów, które wspomogą najstarszą grupę wiekową w przejściu przez starość, pozwolą cieszyć się pełnią życia i dobrym samopoczuciem.
Physical activity is one of the most important health factors that determine the delay and proper course of the aging process. Unfortunately, older people often do not realize the benefits of taking up physical activity and switch to a passive lifestyle. The aim of the study was to analyze the impact of physical activity on the health and quality of life of the elderly and physical activities undertaken in everyday life. The study group consisted of 104 people aged 60+ living in the Podkarpackie Voivodeship. The research lasted a month from January to February 2021. They showed that as many as 90% of the respondents show a sufficient level of physical activity occurring in the range of 600 – 3000 MET – min/week. The most popular form of physical activity among seniors are walking (62%), cycling (31%). The conducted research has confirmed that immobility, especially in the lives of the elderly, is very dangerous and leads to a rapid aging process and many functional and mental disorders. It is necessary to introduce programs to activate seniors and open new facilities for seniors, which will support the oldest age group in going through old age with full life and well-being.
Opis
Słowa kluczowe
aktywność fizyczna , zdrowie , starzenie się , physical activity , health , aging
Cytowanie
red. Emilian Zadarko, Karolina Przednowek, Wybrane badania naukowe w kulturze fizycznej. Tom 1, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 81-92