System edukacji i studia wyższe w opinii młodzieży pogranicza polsko-ukraińskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015-11-01
Autorzy
Długosz, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Prokarpatia
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań sondażowych zrealizowanych wśród maturzystów na pograniczu polsko-ukraińskim na próbie 1301 respondentów. Badania pokazują, iż polska młodzież gorzej ocenia system edukacyjny niż młodzież ukraińska. Studia na zagranicznej uczelni podjęłoby 39% Polaków i 74% Ukraińców. Polska młodzież najczęściej zamierzała studiować w Wielkiej Brytanii, a ukraińska w Polsce. Wyjazd na zagraniczne studia jest traktowany jako przygoda i możliwość poznania świata. Młodzi Polacy uważają, że zagraniczne studia odbywają się w lepiej wyposażonych laboratoriach i zwiększają szansę na podjęcie pracy za granicą. Młodzież ukraińska twierdzi, że studia poza krajem cechują się wyższym poziomem nauczania i pozwalają na wyższy poziom życia. Umasowienie studiów wyższych młodzież tłumaczy chęcią zdobycia dobrze płatnego zawodu oraz dążeniem do uzyskania niezależności, samodzielności. Polska młodzież częściej zwraca uwagę, że studia są najlepszą polisą na czasy ryzyka i niepewności. Z kolei młodzież ukraińska wskazuje, że dyplom wyższej uczelni pomaga w prowadzeniu własnej firmy i umożliwia samorealizację.
Opis
The educational system and higher education as seen by Polish-Ukrainian borderland youth The article presents the findings of a survey conducted among school leavers in the Polish-Ukrainian borderland on a sample of 1301 respondents, grouped by nationality. The research indicates that the Polish youth assess the educational system as worse. 39% of Poles and 74% of Ukrainians would take up studies abroad. The Polish youth would study in Great Britain and the Ukrainians in Poland. Studies abroad are perceived as an adventure and an opportunity to experience the world. Young Poles think that studies abroad take place in better-equipped laboratories and increase their chances of finding a job abroad. The Ukrainian youth believe that studies abroad are of better quality and open a path to a better quality of life. The mass uptake of higher education is explained by the will to get a well-paid job and the drive for independence. The Polish youth more often claim that studies are the best solution and a guarantee in uncertain times. The Ukrainian youth more often maintain that a university diploma helps in running their own businesses and enables their self-realisation. Keywords: educational system, attitude, youth, educational aspirations, Polish-Ukrainian borderland.
Słowa kluczowe
system edukacyjny , postawy , młodzież , aspiracje edukacyjne , pogranicze polsko-ukraińskie
Cytowanie