Zjawisko eurosieroctwa w świetle badań statystycznych i opiniach społecznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Skoczyńska-Prokopowicz, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Prezentowany tekst dotyczy funkcji rodziny oraz zmian, jakie w niej zachodzą w sytuacji migracji zarobkowej rodzica/rodziców. Autorka przytacza definicję zjawiska eurosieroctwa, ukazuje także skalę tego problemu, który jest jednym ze skutków ubocznych migracji, na podstawie badań prowadzonych na szczeblu regionalnym oraz badań własnych.
The presented text is concerned with functions of the family and the changes that take place within the situation of parental migration to earn money. The author provides a definition of the phenomenon of Euro-orphanhood, she also reveals the extent of this problem, which is one of the side effects of migration, on the basis of the research conducted at the regional level and author's own studies.
Opis
Słowa kluczowe
rodzina , migracja zarobkowa , eurosieroctwo , skutki , opinie , family , migration , Euro-orphanhood , results , opinions
Cytowanie
Kazimierz Szmyd, Kultura-Przemiany-Edukacja T. 3 (2015), s. 168–177