Implikacje dla systemu edukacyjnego wynikające z mechanizmów derejestracji i detrakcji informacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Wilsz, Jolanta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule omówiono mechanizm zjawisk, jakimi są: zapamiętywanie informacji, czyli ich rejestracja, oraz ich zapominanie, czyli ich derejestracja, a także wyjaśniono, czym jest detrakcja informacji i retrakcja informacji. Zaprezentowano implikacje dla przebiegu procesu edukacyjnego wynikające z wymienionych zjawisk.
In the article the mechanisms of remembering of information i.e. the registration and forgetting information i.e. deregistration were discussed as well as the meaning of detraction of information and retraction of it. The implications resulting from the said phenomena for the educational process were presented.
Opis
Słowa kluczowe
zapamiętywanie informacji , rejestracja informacji , zapominanie informacji , derejestracja informacji , detrakcja informacji , retrakcja informacji , system edukacyjny , remembering of information , registration of information , forgetting information , deregistration of information , detraction of information , retraction of information , educational system
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s. 315–320