Kobiety na rynku pracy a elastyczne formy zatrudnienia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Rękas, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Starzenie się społeczeństwa oraz niski lub ujemny przyrost naturalny otwiera drogę dla wielu niekorzystnych zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych i obyczajowych. Wobec takich zmian konieczne są zmiany na rynku pracy dla kobiet, tak aby w obliczu wyboru „kariera czy rodzina” możliwe było połączenie obu celów. Celem artykułu jest próba wskazania czynników pobudzających wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia jako formy zwiększania wskaźnika zatrudnienia kobiet w Polce. Dla zrealizowania założonego celu przeprowadzono syntetyczną ocenę sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce, następnie zaprezentowano wyniki badań pracodawców i pracowników, a w końcowej części artykułu podjęto próbę wskazania uwarunkowań rozwoju elastycznych form zatrudnienia wśród kobiet.
A population getting older or a negative population growth rate paves the way for adverse social, economic, political and cultural phenomena. The demographic problems make the women’s employment market adjust in order to allow the women an option to combine their career with procreation instead of forcing them to make a clear-cut choice. The article attempts to identify the stimuli for using the flexible employment schemes as an instrument of increasing the women’s employment rate in Poland. In order to arrive at this goal, the author provides a synthetic evaluation of the women’s position on the Polish labour market, then uses this background to present the results of surveys conducted among both the employers and the employees, and finally attempts to identify the prerequisites of a successful implementation of flexible employment schemes for women’s employment growth.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 324–335