Wsparcie dziecka jąkającego się w środowisku edukacyjnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Węsierska, Katarzyna
Krawczyk, Aleksandra
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
This article focuses on the relationship between the educational setting and the child who stutters. The authors provide information about how those involved in the educational setting can support a child who stutters in school. The basic problems faced by school-age children who stutter and the most important issues related to treatment of this population are also presented. The issue of providing effective support will be discussed from different perspectives with the goal of creating a collective team made up of speech-language pathologists, teachers, parents, and the school staff and school community. Included in the article are strategies that each of these key players can implement to support the school-age child who stutters.
Artykuł jest poświęcony zagadnieniom związanym z sytuacją dzieci jąkających się w środowisku edukacyjnym. Autorki zaakcentowały kwestie dotyczące możliwości udzielania kompleksowego wsparcia uczniom z zaburzeniami płynności mowy w szkole. W artykule zaprezentowano podstawowe problemy, z którymi zmagają się uczniowie jąkający się, oraz zarysowano najważniejsze problemy dotyczące terapii jąkania u dzieci w wieku szkolnym. Zagadnienie udzielania skutecznego wsparcia dziecku jąkającemu się omówiono z różnych perspektyw – potrzeby budowania zespołu terapeutycznego oraz wykorzystania potencjału poszczególnych jego ogniw: logopedy, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły i społeczności szkolnej. W artykule zarekomendowano praktyczne strategie udzielania pomocy przez każdy z elementów tego zespołu terapeutycznego wsparcia.
Opis
Słowa kluczowe
Stuttering/stammering , student , teacher , support , prevention , therapy/treatment , school/educational settings , jąkanie , uczeń , nauczyciel , wsparcie , profilaktyka , terapia , szkoła/środowiska edukacyjne
Cytowanie
red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Izabela Marczykowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi, s. 13—30