Teoria kapitału jako podstawa reformy systemu finansów publicznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Dobija, Mieczysław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zrozumienie, że kapitał stanowi abstrakcyjną zdolność do wykonywania pracy otwiera drogę do lepszego zrozumienia procesu koncentracji wartości w produktach. To praca jest transferem kapitału ludzkiego do produktów. Dlatego umiejętność mierzenia wartości pracy jest elementem kształtowania godziwych wynagrodzeń. Ponadto można zauważyć, że skoro praca jest transferem kapitału, to znaczy, że ma zdolność samofinansowania. Ta przesłanka jest podstawą do sformułowania zasad reformy systemu finansowego, w tym zasadniczych zmian funkcji Banku Centralnego.
Capital is an abstract ability of doing work and the labour is a process of transferring the human capital of an employee to products. Therefore measurement of value of labour is an important element of fair compensations. What’s more, one can note that labour is always self financing. Conceiving this process is a fundamental step to make an essential reform of the public finance, and Central Bank, among others.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 321-338