Wybrane aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Pilawka, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W badaniach przedstawiono wyniki badań dotyczących zróżnicowania przestrzennego poziomu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Dolnego Śląska, na podstawie zmiennych diagnostycznych charakteryzujących rolnictwo, infrastrukturę oraz obszary wiejskie. W przeprowadzonej analizie wyznaczono syntetyczny wskaźnik poziomu rozwoju rolnictwa i rozwoju wsi. Zakres terytorialny badań obejmował powiaty Dolnego Śląska. Badania dotyczyły 2003 i 2009 roku.
The study presents results of research on spatial diversity level of development of agriculture and rural areas of Lower Silesia, on the basis of diagnostic variables that characterize agriculture, infrastructure and rural areas. The analysis determined the synthetic indicator of the level of development of agriculture and rural development. The territorial scope of study included districts of Lower Silesia. The study involved 2003 and 2009.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 118–125