Sztuczna inteligencja w MSP

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Jasiński, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Praca opisuje możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach sektora MSP. Szczególny nacisk położony został na sztuczne sieci neuronowe, algorytmy genetyczne oraz struktury ewolucyjne. Opisane zostały m.in. takie mechanizmy wspomagające omówione narzędzia, jak np. dyskretna transformata falkowa, czy też analiza danych przy użyciu okna czasowego.
The paper describes an ability to employ artificial intelligence in enterprises of SME sector. The paper focuses on artificial neural networks, genetics algorithms and evolutionary strategies. There are described the mechanisms supporting the aforementioned techniques, such as a discreet wavelet transform or a data analysis by the employment of a sliding window.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 164–171