Wybrane zagadnienia wykorzystania ICT w podkarpackich przedsiębiorstwach na tle Polski

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Drozd, Konrad
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Obecnie jednym z ważniejszych wskaźników rozwoju gospodarczego jest poziom dochodu generowany w sektorze wysokich technologii. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z poziomem wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego w porównaniu do innych województw i całego kraju.
At present one of the most importantindicators of economic development is the level of incomegenerated in the high technologysector. Thispaperpresentsselectedissuesrelated to the level of use of informationtechnology and communicationsin Podkarpacie provincecompaniescompared to otherprovinces and the whole country.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 26–36