Błędy wychowawcze nauczycieli w opinii studentów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Wrótniak, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Skuteczność procesu wychowania warunkowana jest m.in. ilością popełnianych błędów przez wychowawców. Celem badań było poznanie opinii studentów na temat błędów wychowawczych nauczycieli. Badania miały charakter sondażu diagnostycznego. Materiał empiryczny zebrano, wykorzystując kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji zawierający pytania z kafeterią zamkniętą, półotwartą oraz otwartą.
The effectiveness of the upbringing process depends, among other things, on the number of mistakes made by educators. The aim of the research was to ascertain the opinions of university students on the educational errors of teachers. The research was in the form of a diagnostic survey. Empirical material was collected using a self-created questionnaire containing closed-ended, semi-open-ended, and open-ended questions.
Opis
Słowa kluczowe
błędy wychowawcze , nauczyciel , educational errors , teacher
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(28)/2019, s. 33–39