Źródła finansowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Włodarska-Zoła, Lidia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Treść artykułu koncentruje się wokół zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością i ich transferem do jednostek samorządowych. Autorka przedstawiła uwarunkowania prawne wspierania przez państwo rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, wskazała rolę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako beneficjenta środków pieniężnych na realizację zadań związanych z aktywizacją zawodową osób z dysfunkcjami oraz wyjaśniła zasady redystrybucji tych środków do samorządów powiatowych i wojewódzkich.
The content of this paper concentrates on the issues associated with the acquisition of resources for the professional activation of people with disabilities and their transfer to the self-governing units. The author at hand presented the legislative conditions for state aid of the professional rehabilitation of disabled people, while also indicating the role of the State Rehabilitation Fund for Disabled People as the beneficiary of the financial resources for the realization of tasks connected with the professional activation of people with disabilities, as well as explaining the principles of the redistribution of these funds to the municipal and provincial self-governments.
Opis
Słowa kluczowe
rehabilitacja zawodowa , finansowanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych , professional rehabilitation , financing professional activity for disabled people
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 124–129