Dylematy polityki fiskalnej małych firm

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-12
Autorzy
Filip, Paulina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Osoby fizyczne posiadające własną działalność gospodarczą i spółkę cywilną rozpoczynające działalność gospodarczą aktywność stoi przed dylematem wyboru formy podatków. To jedno z ważniejszych decyzje, które muszą rozwiązać zainteresowane podmioty. Na przykładzie istniejącej firmy handlowej liczono wysokość podatku. Ostateczna wartość podatku zależała od formy opodatkowania. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej i wyborem formy opodatkowania firmy powinny: przeprowadził symulacje wysokości dochodowego podatku. Powinni przeprowadzić analizy koszty. Jeśli koszty prowadzenia działalności będą stosunkowo wysokie, to rozsądne wybór opodatkowania na zasadach ogólnych.
Individual persons who have own business and civil company beginning economic activity stand before dilemma of choice of form of taxes. This is one of more important decisions that the interested subjects have to solve. On the example of existing trade firm was counted the height of tax. The final value of tax depended on form of the taxation. Before beginning the economic activity and the choice of form of taxation firms should conducted the simulations of height of profitable tax. They should execute the analyses of costs. If the costs of leadership of activity will be high comparatively then reasonable the choice of taxation on general principles.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004), s. 201-211