Dwie małe formy literackie Floriana Czarnyszewicza jako świadectwa idei polskości w jego twórczości

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Janiszewski, Aleksander
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The paper deals with two stories by Florian Czarnyszewicz, written on the subject of Argentinian Polish Community (Polonia) to which he devoted his entire social activity. Biblical were invented in the small literary forms of the writer. A short comparison have been made with the works of other writers, in particular with Mikhail Szolochowy.
Opis
Słowa kluczowe
literature , exile , war , Argentinian Polish Community (Polonia) , social activity , homeland , emigracja , wojna , polonia argentyńska , aktywność publiczna , ojczyzna
Cytowanie
Tematy i Konteksty 9(14) 2019, s. 656–662