Zajęcia techniczne i edukacja plastyczna w opiniach nauczycieli wychowania przedszkolnego – wybrane zagadnienia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Piwowarska, Ewa
Ordon, Urszula
Zentko, Józef
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Jednym z wielu zadań przedszkola jest tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość estetyczną dziecka oraz przygotowujących do bycia użytkownikiem techniki. Zauważony problem niskiego poziomu dostrzeganych przez nauczycieli różnic między realizowanymi w praktyce zajęciami z plastyki i techniki stał się przyczynkiem podjętego postępowania badawczego. W zaplanowanych badaniach sondażowych analiza pytań zawartych w ankiecie umożliwiła określić tematykę, narzędzia, poziom oraz wyznaczniki dostrzeganych przez nauczycieli różnic między plastyką a zajęciami technicznymi.
One of many tasks of a preschool is to create educational situations that develop children’s aesthetic sensitivity and prepare them to use technique. The noticed problem of slight differences perceived by teachers between fine art and arts & crafts classes became the reason for this research. Analysis of the questions of the survey allowed to define the subject, level and determinants of the differences perceived, by teachers between fine art and arts & crafts classes teacher, arts and crafts classes, fine art classes, preschool education.
Opis
Słowa kluczowe
nauczyciel , zajęcia techniczne , plastyka , wychowanie przedszkolne , teacher , arts and crafts classes , fine art classes , preschool education
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 385–390