Standards for safe use of medicinal products following the pattern of the distribution system for medicinal products in Japan

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021-12
Autorzy
Bróż, Oskar
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Standardy bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych są dostosowane do systemu ochrony zdrowia, który ze względu na ograniczenia finansowe jest efektem kompromisów. Jedną z możliwości realizacji konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia jest określenie zasad dystrybucji produktów leczniczych. Model funkcjonowania aptek ogólnodostępnych powinien uwzględniać poziom rozwoju technicznego, kulturowego i wiedzy pacjentów/konsumentów o produktach leczniczych. Publikacja jest próbą odnalezienia elementów możliwych do implementacji w celu podwyższenia standardów dla procesu dystrybucji produktów leczniczych w Polsce.
Safety standards for medicinal products are adapted to health care systems, which, due to financial constraints, is a result of compromises. One way to influence the constitutional right to health care is to define the rules for the distribution of medicinal products. The model of operation of general pharmacies should take into account the level of technical and cultural developments and patient/consumer knowledge about medicinal products. The article is an attempt to find possible elements for implementation, in order to raise standards for the process of distribution of medicinal products in Poland.
Opis
Słowa kluczowe
prawo farmaceutyczne , pharmacovigilance , prawo medyczne , pharmaceutical law , medical law
Cytowanie
Ius et Administratio nr 2–4 (45) 2021, s. 61–73