Osamotnienie dzieci i młodzieży – narastający problem społeczny współczesnych czasów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Cudak, Sławomir
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Osamotnienie dziecka we własnej rodzinie stanowi coraz powszechniejsze zjawisko. Problem ten dotyczy nie tylko rodzin dysfunkcyjnych, ale też rodzin dobrze funkcjonujących, z pozoru. Stan osamotnienia dziecka we własnej rodzinie istotnie zaburza jego rozwój w sferze emocjonalnej, społecznej, edukacyjnej, a nawet moralnej. Konsekwencje tego problemu przekładają się na inne środowiska funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży takie jak: środowisko szkolne, lokalne i rówieśnicze. Problemy badawcze, które rozpatrywano w tekście brzmią: Jakie są przyczyny makrospołeczne i wewnątrzrodzinne osamotnienia dzieci i młodzieży? Jakie są negatywne konsekwencje społeczne, emocjonalne i wychowawcze u dzieci z poczuciem osamotnienia?
The loneliness of a child in one’s own family is an increasingly common phenomenon. This problem concerns not only dysfunctional families, but also seemingly well-functioning families. The state of loneliness of a child in his own family significantly disturbs his development in the emotional, social, educational and even moral cheese. The consequences of this problem translate into other environments of social functioning of children and adolescents, such as school, local and peer environments. The problems highlighted in the text are: What are the macrosocial and intra-family causes of loneliness of children and adolescents? What are the negative social, emotional and educational consequences of lonely children?
Opis
Słowa kluczowe
rodzina , problemy wychowawcze , osamotnienie dziecka , dysfunkcje rodziny , family , educational problems , loneliness of a child , family dysfunctions
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 10 (2022), s. 120–133