On the relations between burial types and a level of development of the society

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Grechko, Denis S.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Instytut Archeologii UR
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
Oficyna Wydawnicza „Zimowit”
Abstrakt
There are main forms of the funeral ceremony of indigenous population of Central and East European Forest-Steppe of the Bronze Age and the Scythian period which have been marked out in the article. The ways of treating the dead were different. The body could be buried in the ground and burial mounds within the territory of settlements (in household buildings and special graves). The bones of dead could be left in the settlement area on exposure. The forest-steppe population followed a tradition of forefathers which was expressed in worship of human remains.
W artykule zaprezentowano główne cechy obrządku pogrzebowego ludności z leśno-stepowej strefy centralnej i wschodniej Europy w epoce brązu i okresie scytyjskim. Zwyczaje pogrzebowe były bardzo zróżnicowane. Szczątki mogły być deponowane w płaskich bądź kurhanowych grobach, jak również na terenie osad (w obiektach gospodarczych lub mieszkalnych, w specjalnych mogiłach). W społeczeństwach tych mocno rozwinięty był kult przodków przejawiający się szczególnym poszanowaniem ich szczątków.
Opis
Słowa kluczowe
East European Forest-Steppe , Bronze Age , Scythian period , funeral ceremony , human burials , exposure
Cytowanie
Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 38/2017, s. 101–109