Analýza praktických zadaní úloh technickej olympiády z pohľadu profesijnej orientácie žiakov základných škôl

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Širka, Ján
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Článok zameriava svoju pozornosť na analýzu praktických zadaní predmetovej súťaže technická olympiáda a poukazuje na možný vplyv súťaže pri profesijnom rozhodovaní žiakov.
The article focuses itsattention to the analysis of practical assignments of the subject competition of Technical Olympiad and points out the possible impact of the competition during the process of professional choice of pupils.
Opis
Słowa kluczowe
Technická olympiáda , nadanie , talent , profesijná voľba , Technical Olympiad , ability , professional choice
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(25)/2018, s. 346–351