Kilka uwag o "Pieśniach nabożnych" Franciszka Karpińskiego – aspekty językowe i kulturowe

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Ożóg, Kazimierz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The paper proves the thesis proposed by literature historians which concerns the linguistic artistry, simplicity and great didacticism of "Pieśni nabożne" [“Pious Songs”], which, though aimed at the lower classes of society, in have been immensely popular for two centuries. It is in them that Karpiński managed to realize the Enlightenment postulates of work on language revival. Some of the songs are treasures of religiousness and Polish culture.
Opis
Słowa kluczowe
Franciszek Karpiński , Pieśni nabożne , psalmy , retoryka , warstwa leksykalna , psalms , rhetoric , lexicon
Cytowanie
Ożóg K.; Kilka uwag o "Pieśniach nabożnych" Franciszka Karpińskiego – aspekty językowe i kulturowe; "Tematy i Konteksty" 2014, nr 4 (9): Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Tematy - konwencje - tradycja; red. Nalepa M., Trościński G., s. 154-169.