Programowanie we wczesnej edukacji dziecka

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Myśliwiec, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęto problematykę programowania w edukacji formalnej i nieformalnej, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej edukacji dziecka. Analizie poddano założenia podstawy programowej wchodzącej w życie we wrześniu 2017 r. w świetle dostępnych raportów i zagranicznych praktyk.
The article presents the issue of programming in formal and informal education in early childhood education. In this paper program basis from September 2017 in the light of available reports and foreign practices was analyzed.
Opis
Słowa kluczowe
wczesna edukacja dziecka , programowanie , early childhood education , programming
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s. 51–55