Konkurs twórczości technicznej z perspektywy 15 lat

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Marszałek, Aleksander
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono założenia oraz realizację przez okres 15-letni konkursu twórczości technicznej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Zestawienia liczbowe uzupełniono fotografiami i opisem wybranych uczestników konkursu oraz zgłoszonych przez nich prac.
In the article presents the assumptions and implementation for a period of 15. years of technical creativity contest at Rzeszow University. Matches numerical supplemented with photographs and descriptions of selected participants in the competition and submitted their works.
Opis
Słowa kluczowe
twórczość techniczna , konkurs twórczości technicznej , dydaktyka szkoły wyższej , technical creativity , technical creativity contest , university didactics
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(28)/2019, s. 104–109