The Catholic Church in Poland in the Years 1944-1950

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Wlaźlak, Władysław Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji UR
Abstrakt
The reality, in which the People’s Republic of Poland found itself after world war II, made the Catholic Church in Poland meet the new challenges, in spite of much authority which it had in the society. The one of a principle importance was breaking the Concordat by the State authorities. After a certain period of time lack of any legal solution on such a level considerably complicated relations between the State and the Church. Searching closure in this area was supposed to guarantee the Church certain freedom in priests’ activities and the State authorities – acceptance in the international arena. In spite of certain inconveniences the Polish Episcopate decided to sign an agreement, which however did not protect the Church against further excluding from the social life.
W powojennej rzeczywistości Polski Ludowej Kościół katolicki w Polsce, mimo iż cieszył się dużym autorytetem w społeczeństwie, musiał podjąć nowe wyzwania. Zasadni-czym było zerwanie konkordatu przez władze państwowe. Brak rozwiązania prawnego na takim szczeblu po pewnym czasie w znaczący sposób utrudniało relacje państwowo-kościelne. Poszukiwanie zbliżenia na tej płaszczyźnie miało zagwarantować pewną swobodę pracy duszpasterskiej Kościołowi, a władzom państwowym – uznanie na arenie międzynarodowej. Pomimo pewnych niedogodności, episkopat polski zdecydował się na podpisanie po-rozumienia, które jednak nie ustrzegło Kościoła od dalszego rugowania z życia społecznego.
Opis
Słowa kluczowe
Episcopate , episkopat , , cooperation , government , President , agreement , the Church , rząd , współpraca , prezydent , porozumienie , Kościół
Cytowanie