O nowym programie badawczym nad nierównościami społeczno-ekonomicznymi

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Jabłoński, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł powstał w oparciu o prezentację przedstawioną w dniu 13 grudnia 2012 roku na spotkaniu zorganizowanym przez Biuro Promocji Nauki PAN (PolSCA) w Brukseli w ramach cyklu spotkań z ekspertami Komisji Europejskiej. Artykuł składa się z dwóch części. W części pierwszej podjęto próbę ustosunkowania się do pytania o przyczyny wzrostu nierówności społecznych w świecie. Zaprezentowano również poziom i zmiany nierówności w krajach na różnym poziomie rozwoju ekonomicznego. Część druga artykułu zawiera prezentacje założeń zintegrowanego podejścia do badań nierówności, a także osiągnięcia badawcze zespołu o charakterze teoretycznym i empirycznym.
The article was prepared on a basis of a presentation given on the meeting at the Polish Science Contact Agency PolSCA of the Polish Academy of Sciences in Brussels on 13th of December 2012. The meeting was one of series of thematic, working meetings aimed at preparing for the 7th Framework Programme and promoting research achievements of Polish researchers. Article consists of two major parts. The first part is dedicated to provide an answer to a question about an increase of socio-economic inequality in the world and presenting the level and changes of inequalities in countries at various stages of economic development. The second part of the article presents the assumption of integrated approach to research on inequalities by M.G. Woźniak, and theoretical and empirical achievements of the research team.
Opis
Oryginalny tytuł komunikatu brzmiał „Nierówności społeczno-ekonomiczne. Przyczyny ich narastania oraz proponowany program badawczy Michała Gabriela Woźniaka”. Autor artykułu składa serdecznie podziękowania prof. dr. hab. Michałowi G. Woźniakowi za konstruktywne uwagi krytyczne skierowane do pierwszej wersji tego artykułu. Oczywiście cała odpowiedzialność za występujące w artykule mankamenty spada wyłącznie na autora.
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 31 (2013), s. 110–127