On Modern Crime – Money Laundering and Cryptocurrencies

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021-12
Autorzy
Meszka, Justyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł dotyczy procederu prania brudnych pieniędzy z wykorzystaniem walut wirtualnych. Zjawisko to nabiera znaczenia, gdyż stanowi dosyć łatwy sposób zalegalizowania bezprawnie uzyskanych środków majątkowych. Względna anonimowość użytkowników oraz ciągły rozwój technologiczny sprzyjają przestępczej działalności i opracowywaniu nowych strategii. W artykule przybliżono pojęcia prania brudnych pieniędzy oraz kryptowalut, a także poddano analizie wskazany proceder.
The article concerns the practice of money laundering with the use of virtual currencies. This phenomenon is gaining in importance because it is a relatively easy way to legalise unlawfully obtained assets. The relative anonymity of users and the constant technological development favour criminal activity and the development of new strategies. The article introduces the concepts of money laundering and cryptocurrencies, and analyzes the procedure indicated.
Opis
Słowa kluczowe
kryptowaluty , pranie brudnych pieniędzy , przestępczość zorganizowana , waluta wirtualna , cryptocurrencies , money laundering , organised crime , virtual currency
Cytowanie
Ius et Administratio nr 2–4 (45) 2021, s. 5–17