Chaos i edukacja społeczeństwa informacyjnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Balcerowicz, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł dotyczy społeczeństwa informacyjnego – znaczenia pojęcia i jego współczesnej interpretacji. Społeczeństwo informacyjne zostało opisane pod kątem technologii, informacji, ekonomii oraz edukacji (Lifelong Learning).
The article is about information society – meaning of the term and contemporary interpretation. Article describes information society in relations to technology, information, economy and education (Lifelong Learning).
Opis
Słowa kluczowe
społeczeństwo informacyjne , społeczeństwo wiedzy , globalizacja , edukacja przez całe życie , information society , knowledge society , globalization , Lifelong Learning
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 90–95