Zarządzanie zmianą w oświacie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Zaborniak, Marlena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono warunki skutecznej zmiany, strategie jej wdrażania, przyczyny braku akceptacji zmiany oraz wyjaśniono, z czego wynika opór wobec niej. We wnioskach natomiast wskazano kierunki działań, które powinny być podjęte przed wprowadzeniem zmian w oświacie. Artykuł skłania do refleksji: Czy każda zmiana jest konieczna? Jakie będą jej skutki?
In the article there have been presented conditions for successful change and change management implementation strategy. On top of that there have been given typical reasons for lack of change acceptance by the associates and their resistance to it. As a conclusion author points reader in direction of actions to be made before implementing changes in the field of education. Article is thought-provoking on necessity to implement all the changes and what would be their potential consequences.
Opis
Słowa kluczowe
zmiana , zarządzanie zmianą , opór wobec zmian , warunki skutecznej zmiany , strategie wdrażania zmian , reforma oświaty , change process , change management , resistance to change , conditions for successful change , change implementation strategy , education reform
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)/2017, s. 79–84