Analiza algorytmów syntezy mowy na potrzeby zastosowania w urządzeniu przenośnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Zacniewski, Artur
Kleinszmidt, Marcin
Zdunek, Radosław
Zacniewska, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule pokazano kolejne etapy występujące w syntezie mowy, a także sposoby postępowania z poszczególnymi fragmentami tekstu, który ma zostać przetworzony na mowę. Przedstawiono wyniki badań wydajności algorytmów normalizacji treści, realizowanych na potrzeby projektu ToucanEye – urządzenia przenośnego z systemem sztucznej inteligencji, mającego wspomóc osoby z dysfunkcją wzroku. Pokazano, jak istotne jest dobranie i optymalizacja zastosowanych algorytmów ze strony implementacyjnej, po to by zwiększyć komfort użytkownika końcowego.
The article presents consecutivestages of speech synthesis and also ways of dealing with particular fragments of text are shown. The article also presents results of performance measurement for text content normalization algorithms, developed for the Toucan Eye project – embedded device with artificial intelligence system able to help people with impaired sight. It was shown how essential is choice and optimization of applied algorithmsfrom implementation side to increase comfort of end-user.
Opis
Słowa kluczowe
synteza mowy , wspomaganie osób z dysfunkcją wzroku , ToucanEye , speech synthesis , assisting persons with impaired sight
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 35–42