Spółdzielcze formy gospodarowania na przykładzie rolniczych spółdzielni produkcyjnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Górka, Małgorzata
Ruda, Maria
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W publikacji scharakteryzowano spółdzielcze formy gospodarowania na przykładzie rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Jednocześnie zaprezentowano potrzebę rozwoju spółdzielczości zwłaszcza rolniczej. Przedstawiono ideę i rolę rolniczych spółdzielni produkcyjnych (RSP) oraz omówiono kierunki rozwoju działalności tych podmiotów w Polsce.
This publication discusses the notion of cooperative forms of management illustrated with an example of agricultural cooperatives. Moreover, the need for development of cooperative movements, especially in the field of agriculture, is stressed. The notion and the role of agricultural cooperatives are presented, with further elaboration on directions of development of these units in Poland.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 27 (2012), s. 234–240